رول پلاسما

رول پلاسما

پلاسما

از آنجا که استفاده از کاغذ بر پایه سلولز (رول استریل بخار معمولی) در دستگاه اتوکلاو پلاسما ممنوع مى باشد، رول هاى استریل پلاسما  از جنس کاغذ تایوك در این دستگاه مورد استفاده قرار می گیرند. روش استریلیزاسیون با پلاسما روشی است که در آن با درجه حرارت و رطوبت پایین، فرآیند استریلیزاسیون صورت می گیرد.